06-127 53 235          info@progressietraining.nl
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Progressie-Blog

  • Ruud Korsuize

Doe niet zo moeilijk!

5 tips de je kunnen helpen om van een statische naar een groeimindset te ontwikkelen.Hu, doe niet zo moeilijk? Dat heb je vast wel eens gehoord of gevoeld wanneer je iets voorstelde in een team of bij je leidinggevende wat (een beetje) buiten de comfortzone viel.


Je had er al langere tijd over nagedacht en je trekt de stoute schoenen aan. Je gaat een voorstel doen aan je collega’s om iets ander te proberen met deze cliënt. Je ziet en voelt aan alles dat deze cliënt totaal iets anders nodig heeft dan jij en je team aan hem bieden. Je bereid je goed voor, je hebt zaken op een rijtje gezet en op papier, netjes een kopietje voor iedereen en daar ga je dan. “Ik stel voor dat we…” en je houdt je betoog. Wat je ontmoet zijn fronsende blikken, veel vragen en uiteindelijk houdt je het gevoel over dat jij niet zo moeilijk moet doen. Je druipt af en bedenkt je voor de volgende keer wel drie keer voordat je weer iets dergelijks onderneemt.


Herkenbaar?

Wat is hier nu aan de hand denk je? Je hebt waarschijnlijk te maken gehad met een team van collega’s die in een statische mindset zitten. Een mindset is de verzameling van overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten. Het is dus de manier waar op we over onszelf denken en dus ook hoe we de wereld om ons zien en tegemoet treden.


Wanneer jij iets voorstelt wat buiten die mindset valt dan ontmoet je waarschijnlijk ook weerstand. Dat is niet zo bedoelt en niet intentioneel overigens, maar gebeurt onbewust en ter goeder trouw. Je kunt dan praten als “Brugman” en nog zoveel goede punten hebben, maar je komt er niet doorheen omdat de ander(en) nog niet in staat zijn om met je mee te denken. Je strategie om je collega’s mee te krijgen in jouw manier van kijken en verandering is daar begrip voor te hebben en dit te erkennen (= attitude/houding aanpassen ) en vragen te stellen die de mindset vanuit een statische naar een groeimindset kunnen brengen.


Hierbij 5 tips de je kunnen helpen om een groeimindset op te wekken;


1. Maak gebruik van de ‘nog niet’ formulering. In deze zin laat je open dat het nu nog niet is gelukt, maar dat er wel mogelijkheden zijn om het wel te laten slagen. Zeg bijv. , als je weerstand ontmoet, “het klopt dat het nog niet gelukt is om, dus wat kan de eerstvolgende stap zijn om er wel in te slagen?

2. Geven van procescomplimenten als de persoon zich goed heeft ingezet. Geef complimenten aan wat iemand doet of gedaan heeft en niet op wat hij is (Persoonsgericht = Je bent slim. Procesgericht = Je hebt het slim aangepakt.)

3. Stellen van procesvragen (“Hoe heb je het aangepakt?”).

4. Vragen stellen over eerdere successen (“Wanneer is het al eens gelukt om…?).

5. Vragen stellen over gewenste progressie (“Wat zou je willen verbeteren..?”).Bron: Coert Visser, april 5, 2018 in: www.progressiegerichtwerken.nl/groeimindset

18 keer bekeken