06-127 53 235          info@progressietraining.nl
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Progressie-Blog

  • Ruud Korsuize

Eet smakelijk!

Bijgewerkt: 28 jul 2018Stel dat je honger hebt en naar een restaurant gaat om daar wat te gaan eten. Nadat je hebt plaatsgenomen aan een tafeltje wacht je tot de ober je komt bedienen. Na een tijdje wachten verschijnt er inderdaad een ober aan je tafel en vraagt je wat je wilt eten. Je besteld iets makkelijks en snel denk je, maar de ober begint je vragen te stellen over je honger. Hoe lang heb je al honger, welke rol speelde de honger in je leven, welke voordelen en welke nadelen heeft de honger nu voor je, wie heeft er nog met jouw honger te maken.


Nadat je al deze vragen hebt beantwoord verdwijnt de ober weer en komt even later terug met een vragenlijst die betrekking heeft op jouw honger. Ook dat, je valt inmiddels bijna van je stoel van de honger, vul je in. De ober verdwijnt weer met de lijst en komt later terug met een voorkeur menu wat hij heeft bedacht o.b.v. van je beantwoorde vragen en de vragenlijst en zijn inzichten die hij heeft op gedaan in het contact met jou. De ober wijst erop dat hij veel ervaring heeft met hongerige mensen, hij werkt immers als tien jaar als ober, en dat je er dan op moet vertrouwen dat de keuzes die hij heeft gemaakt voor jouw echt de allerbeste zijn*.


Hoe tevreden zou je zijn over dit restaurant? Hmmmm…!


Wat je hier leest is een metafoor van het medische model en probleemgericht werken. De professional ( de ober) is gericht op het probleem (honger) en voelt zich deskundig genoeg om je te helpen o.b.v. zijn expertise en inzichten ( vragen stellen en de vragenlijst). Op basis hiervan komt er een kant en klaar product voor je neus die je maar hebt te slikken ongeacht of je dit nu wenst en/of nodig hebt of niet.


Een ander model wat al een jaar of dertig gangbaar is in de zorg en hulpverlening is het oplossingsgerichte model waar niet het probleem wordt geëxploreerd, maar juist de oplossingen. Niet bevraagd wordt naar de achtergronden of verleden van het probleem maar wat er vanuit de bestaande situatie aan te doen is en vooral wat jij er aan wilt en kunt doen. Het stellen van de juiste vragen, en met welke mindset je dit doet, zijn 2 belangrijke pijlers van het progressie – en oplossingsgerichte werkmodel.


Welk restaurant zou jij kiezen?


*Vrij vertaald vanuit het boek “oplossingsgerichte vragen, handboek oplossingsgerichte gespreksvoering van Fredrike Bannink.


17 keer bekeken