06-127 53 235          info@progressietraining.nl
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Progressie-Blog

  • Ruud Korsuize

Het effect van proces of persoonsgerichte feedback en waar je het meeste van groeit (of juist niet).Vandaag wil ik je meenemen naar een (bekend) onderzoek wat is gedaan bij kinderen op een school.


In deze school legde de leraar de kinderen een puzzel voor. Wanneer ze die goed hadden opgelost kregen ze of een compliment die zo klonk: “Whoo, dat heb je goed gedaan, je bent vast heel slim” of zo klonk: Whooo, dat heb je goed gedaan, je heb vast goed je best gedaan”.Nadat de puzzels waren gelegd en de complimenten gegeven vervolgde de leraar met een andere puzzel die veel moeilijker was dan de eerste. De kinderen kregen het niet voor elkaar om de puzzel te leggen. Maar wat bleek nu? De kinderen die het persoonsgerichte compliment gekregen ( je bent vast heel slim) reageerden hier heel anders op dan de kinderen die een procesgericht compliment hadden gekregen ( je hebt vast goed je best gedaan).


De kinderen met de persoonsgericht complimenten gaven aan dat ze dachten dat ze gefaald hadden, dat ze niet zo slim waren omdat ze het niet konden. Over de vraag waarom ze zo dachten zeiden ze :”ik ben waarschijnlijk niet goed in puzzels maken”. Ze kregen de keuze om een nieuwe puzzel te maken en steevast kozen ze voor een makkelijkere puzzel waarvan ze wisten dat ze deze wel konden maken. Opvallend daarbij was dat ze deze net zo makkelijke puzzel nu ook nog eens slechter en langzamer maakten dan de eerste keer.


De kinderen met de procescomplimenten echter regeerden heel anders op het falen. Zij wilden nogmaals de moeilijkere puzzel proberen toe ze gevraagd werd of ze een makkelijke of moeilijke puzzel wilden maken. Ze presteerden daarin ook nog eens steeds beter en hadden zichtbaar plezier in het proberen om die moeilijke puzzel toch te maken. Nadat iedereen zijn puzzel had gelegd en het onderzoekje was afgerond werd er aan de kinderen gevraagd om hun eigen scores in te vullen hoe ze vonden dat ze het gedaan hadden. Bij de kinderen met de persoonsgerichte complimenten werd er 3 x zo vaak over hun eigen scores gelogen dan de kinderen met de procescomplimenten.Procescomplimenten geven maakt dus een groot verschil uit en sorteert een groot effect. Ben jij je bewust van hoe je feedback en/of complimenten geeft aan je collega’s en/of aan je cliënten? Ben je meer persoonsgericht of procesgericht? Misschien wel eens goed en ook leuk om daar de komende week eens op te letten.
Bron; Hersenvitaminen, meer succes met de groeimindsetmix. Gwnda Schlundt Bodien22 keer bekeken