06-127 53 235          info@progressietraining.nl
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Progressie-Blog

  • Ruud Korsuize

If you had an apple en I had an apple..

Bijgewerkt: 30 jul 2018


De titel van dit blog is het begin van een uitspraak van George Bernard Shaw.

De gehele uitspraak gaat als volgt:

If you had an apple en I had an apple an we exhange apples, then you and I will still each have an apple.

But if you have an idea en I have an idea an we exhanges these ideas, then each of us will have two ideas.


Wat deze uitspraak mij duidelijk maakt is dat we door het uitwisselen van gedachten en ideeën, we zoveel meer delen en te weten komen van elkaar dan dat we enkel gericht zijn op resultaat (of bezit).


Zo kun je ook de afhankelijkheidsrelatie tussen cliënt en de professional bezien. Deze afhankelijkheid is er immers altijd. De professional dient zich hier bewust van te zijn en te letten op zijn wijze van benaderen en kijken. Hij wil immers met de cliënt ideeën uitwisselen en horen hoe de cliënt een probleem opgelost denkt te krijgen. De professional moet daarom een klimaat zien te scheppen waar de cliënt zijn ideeën over mogelijke oplossingen ook wil delen met hem. Zo komen ze samen meer te weten over hoe de weg moet gaan lopen en welke stappen gezet moeten worden richting een oplossing. In de progressiegerichte benadering is bewustwording van de manier van denken (mindset) en hoe je van daaruit communiceert van cruciaal belang.


Denk er even over na; wanneer je een cliënt tegemoet treedt met de gedachte : "daar gaan we weer" of "dit gaat nooit meer goed komen", hoeveel kans van slagen denk je dan dat deze cliënt nog heeft om te groeien en in staat zal zijn om zijn eigen oplossingen te gaan vinden? Of, hoe zal de professional nog een klimaat kunnen scheppen waarin de cliënt zijn ideeën met hem wil uitwisselen? Weinig kans denk ik.


Let wel, ik veroordeel geen enkele professional die zo denkt en soms doet, we denken allemaal wel eens zo toch? We zijn ook maar mensen. Ik heb er wel serieus moeite mee dat de professional zich dat vaak onvoldoende bewust is en dus ook niet de eigen houding en manier van communiceren serieus neemt. De verantwoordelijkheid voor de wijze van contact komt dan te vaak bij de cliënt te liggen en dat is verre van eerlijk.


Ik ga even "een spade" dieper in op die wijze van contact maken. Binnen de progressiegerichte methode vinden we dat de professional als procesverantwoordelijke een klimaat moet scheppen waarbij de cliënt zich begrepen, veilig en uitgenodigd voelt. Niettemin blijft de cliënt zelf verantwoordelijk om met zijn probleem aan de gang te gaan en hoe hij zich wil inzetten om zijn probleem op te lossen. We gaan er vanuit dat de cliënt altijd wil samenwerken om tot een oplossing te komen, alleen de weg ernaar toe is een dynamisch gebeuren, altijd met ups en downs. Dat is in de communicatie en interactie tussen mensen overigens altijd zo.


Binnen de progressie - en oplossingsgerichte communicatie onderscheiden we drie soorten interactiepatronen:

1) Bezoekerstypische interactie; de cliënt ervaart zelf geen probleem en zoekt ook geen oplossing.

2) Klaagtypische interactie : de cliënt ervaart wel een probleem, maar zoekt de oplossing buiten zichzelf.

3) Klanttypische interactie: de cliënt ervaart zelf een probleem en neemt de verantwoordelijkheid voor de oplossing.


Binnen deze drie interactiepatronen dienen we als professional onderzoekend en nieuwsgierig te zijn en te blijven hoe de cliënt wil samenwerken.


Wat noodzakelijk is om te onthouden in ieder oplossings- en progressiegericht gesprek is dat we de cliënt als deskundige en verantwoordelijke blijven zien op de inhoud van zijn leven en de professional als de deskundige op het proces.16 keer bekeken