06-127 53 235          info@progressietraining.nl
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Progressie-Blog

  • Ruud Korsuize

Waarom zijn de bananen krom?’

Het belang van de hoe vraag stellen.In mijn trainingen aan teams komt dit thema steevast aan de orde. Stel liever geen, of zo min mogelijk, waarom vragen aan je cliënt. De vaste vraag is dan “waarom ”dat zo is? De waarom vraag is zo sterk ingeburgerd in onze taalpatronen dat er sprake is van een sterk onbewuste vaardigheid waar we niet zo maar vanaf komen.


Toch is het noodzakelijk dat we in onze professionele houding bewust zijn of in ieder geval bewuster willen worden van het effect van onze taalvaardigheden. Doordat je bewuster wordt kun je ook meer en meer gaan variëren in een gesprek en zo de cliënt nog meer betrekken bij het vergroten van zijn competentie. Dat is toch uiteindelijk het doel van ieder oplossingsgericht gesprek!


De waarom vraag mag natuurlijk wel gesteld worden, maar liever niet te vaak. Het hangt ook wel af van welke relatie je hebt met de ander. Is deze al langere tijd stabiel en veilig dan is een waarom vraag minder erg of schadelijk dan dat de relatie nieuw en nog aftastend is. Dat komt omdat de waarom vraag vaak neigt naar een rationele uitleg. De waarom vraag appelleert namelijk sterk op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ander en zal de cliënt op een abstractie aanspreken die vaak weinig zal opleveren als we willen dat de cliënt zelf gaat leren inzien welke stappen hij wil maken.


Waarom vragen neigen dus naar een rationele verklaring, een verantwoording van iets en worden dan ook vaak gesteld om iets te voorkomen of om iets op te lossen zodat het niet meer zal voorkomen. Er is sprake van een fout en een schuld vraag. Geen goede “pokon” om samen met de cliënt een oplossingsgericht gesprek te voeren waar bij we willen dat deze zelf de oplossing gaat vinden. We zijn het erover eens dat de cliënt de deskundige is op inhoud dus laten we liever de waarom vragen helemaal weg in ons gesprek


Wat dan wel?

In plaat van waarom kunnen we bijvoorbeeld de hoe vraag stellen. Hoe heeft u dat gedaan, hoe zou u dat nu willen doen, hoe ziet u dat etc etc.. De hoe vraag zet cliënten veel meer aan tot uitleg wat ze dachten. Ze gaan daarbij in op de inhoud van het eigen denkproces en zo kun je samen op een veilige en niet aanvallende manier de denkpatronen samen met de cliënt ontdekken.


Hieronder een aantal eenvoudige voorbeelden hoe je van waarom tot de hoe vraag kan komen,


Waarom ben je zo laat - Hoe komt het dat je zo laat bent?Waarom doe je (altijd) zo? - Hoe komt het dat je zo doet?Waarom vind je dit zo moeilijk? - Hoe komt het dat je dat zo moeilijk vindt?Waarom denkt u zo? - Hoe komt het dat u zo denkt?Klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is dit lastiger dan je nu denkt. Daag jezelf vandaag en/of deze week eens uit om een stapje te maken in het bewuster worden van hoe vaak je de waarom vraag stelt. Je zult verbaasd zijn.Je reactie of je ervaringen hoor ik graag natuurlijk.
15 keer bekeken