06-127 53 235          info@progressietraining.nl
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Progressie-Blog

  • Ruud Korsuize

Wat doe jij?

Bijgewerkt: 29 jul 2018


Gisteren , vrijdag 27 juli jl. stelde ik de vraag; "wat doe jij, als professional, met cliënten die niet mee willen werken omdat ze zichzelf geen onderdeel van het probleem vinden?"


Hier mijn antwoord in een blog vorm:


Enig idee hoe vaak deze vraag wordt gesteld in een team van zorg/hulpverleners?


Hoe vaak denk jij dat professionals in de zorg met elkaar discussiëren over hoe het komt dat een cliënt niet meewerkt om "iets" wat zij (de professional) zelf als probleem ervaren. Mijn ervaring is niet zo vaak, helaas!


Dit komt, denk ik, vooral omdat professionals gewend zijn vanuit 1 perspectief te denken en daar , in alle wijsheid en met de beste intenties , naar handelen. In mijn vorige blog schreef ik al over de ober die je een menu voorschotelt waarvan hijzelf denkt dat jij het wel lekker vindt gebaseerd op zijn observatie en ervaring. Hoe zou je het vinden wanneer je gevraagd werd mee te werken om iets op te lossen terwijl je het zelf niet als probleem ervaart? Je gaat dat dus niet doen..toch?


Gelukkig werkt het zo niet in een restaurant want zij weten dat ze dan geen cliënt meer over houden en failliet gaan. Waarom dan wel in o.a. verpleeghuizen, onderwijsinstellingen en hulpverleningsinstellingen ( uitzonderingen daargelaten..)? Daar waar de professional zichzelf ziet als de ober/de expert die weet wat goed is voor zijn cliënt en vervolgens verbolgen is dat een cliënt niet meebeweegt naar een oplossing.


Vanuit het oplossingsgerichte werken stellen we juist die vragen die maken dat de cliënt vanuit autonomie en regie zelf oplossingen gaat formuleren. Dat hij gaat ontdekken wat hij zelf aan hulpbronnen en kwaliteiten in huis heeft om daar te komen waar hij wil zijn. Vaak strookt dat echter niet wat de professional wil en dan gaat de boel scheef lopen. Met als gevolg dat de cliënt als "lastig"te boek komt te staan.


De oplossingsgerichte professional ondersteunt juist het proces dat de cliënt in eigen regie komt door de juiste vragen te stellen. De cliënt komt zo zelf tot oplossingen. Daarvoor heeft de professional zich een mindset eigen gemaakt die ervoor zorgt dat hij naar de cliënt kijkt als iemand die wel zelf zijn problemen kan oplossen, alleen nog niet weet hoe.


In het volgende blog zal ik dieper ingaan op welke interactie patronen we kunnen onderscheiden in de oplossingsgerichte methode en hoe je daar je houding, je mindset en taal op kunt aanpassen zodat de cliënt zich verder kan en wil ontwikkelen en zijn zelfoplossend vermogen kan aanboren.

23 keer bekeken